Sēžammaisi un pufi skolām, bērnudārziem, bibliotēkām un jauniešu centriem!

Laikā, kad Latvijas skolās un bērnudārzos tiek ieviests jaunais izglītības saturs, skolās mācību procesu un skolas vidi var veidot citādāku!

Klasēs var izveidot atpūtas stūrīšus, kur ierasto krēslu vietā novietot moderna dizaina vai klasiskos sēžammaisus un pufus.

Par šādu stūrīti īpaši priecātos pirmklasnieki, kuri ir “ieradušies” nezināmā vidē. Lai pirmklasnieki labāk adaptētos jaunajā vidē un mācības neuztvertu kā “slogu”, bet patīkamu nodarbi, kā arī lai starpbrīžos nebūtu jāklīst pa skolas gaiteņiem un jāmulst no lielā skolēnu pūļa un nepazustu plašajās telpās, pirmklasnieki lieliski var atpūsties, spēlēties klases atpūtas stūrītī.

Skolas varētu veidot mācību procesu citādāk, kādā klasē ierastos skolas klases solus nomainīt pret ērtiem pufiem, kas skolēnus rosinātu macīties, jo klasē būtu brīvāka atmosfēra, mācību process būtu radošāks, produktīvāks būtu arī komandas darbs, skolēni būtu atvērtāki un skolotāju neuztvertu kā skolotāju, bet kā komandas biedru!

Šādā klasē lieliski var apgūt literatūras, vēstures, klases un citas stundas.

Sēžammaisi lieliski iederās arī bibliotēkās, tādā veidā bērnos rosinot interesi par grāmatām. Bērnus pievērst grāmatām, tādā veidā rosinot iztēli, paplašinot vārdu krājumu  ir ļoti būtiski mūsdienu digitālajā laikmetā, kad liela daļa tiek pavadīta pie viedierīcēm un datoriem.